Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.bob-online.eu. Bob Online wijst je ten aanzien daarvan op het volgende:

 

Aansprakelijkheid
Bob Online doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Bob Online is niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere consument zeker weet dat het om een fout moet gaan. Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar: info@bob-online.eu

 

Rechten

Bob Online, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hunkemöller. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

Uw gegevens
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Wijzigingen
Bob Online mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

 

Bob Online. 2020